Psalm 1

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
Table of Psalms             <<   Psalm 1   >>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

General Information

Settings by composers


Text and translations

Hebrew.png Hebrew text


אאַֽשְֽׁרֵ֥י הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֚ר לֹ֥א הָלַךְ֘ בַּֽעֲצַ֪ת רְשָׁ֫עִ֥ים וּבְדֶ֣רֶךְ חַ֖טָּאִים לֹ֥א עָמָ֑ד וּבְמוֹשַׁ֥ב לֵ֜צִ֗ים לֹ֣א יָשָֽׁב:
בכִּ֚י אִ֥ם־בְּתוֹרַ֥ת יְהֹוָ֗ה חֶ֫פְצ֥וֹ וּבְתֽוֹרָת֥וֹ יֶהְ֜גֶּ֗ה יוֹמָ֥ם וָלָֽיְלָה:
גוְהָיָ֗ה כְּעֵץ֘ שָׁת֪וּל עַל־פַּלְגֵ֫י מָ֥יִם אֲשֶׁ֚ר פִּרְי֨וֹ - יִתֵּ֬ן בְּעִתּ֗וֹ וְ֖עָלֵהוּ לֹ֣א יִבּ֑וֹל וְכֹ֖ל אֲשֶׁר־יַֽעֲשֶׂ֣ה יַצְלִֽיחַ:
דלֹא־כֵ֥ן הָֽרְשָׁעִ֑ים כִּ֥י אִם־כַּ֜מֹּ֗ץ אֲשֶׁר־תִּדְּפֶ֥נּוּ רֽוּחַ:
העַל־כֵּ֚ן - לֹֽא־יָקֻ֣מוּ רְ֖שָׁעִים בַּמִּשְׁפָּ֑ט וְ֜חַטָּאִ֗ים בַּֽעֲדַ֥ת צַדִּיקִֽים:
וכִּֽי־יוֹדֵ֣עַ יְ֖הֹוָה דֶּ֣רֶךְ צַדִּיקִ֑ים וְדֶ֖רֶךְ רְשָׁעִ֣ים תֹּאבֵֽד:

Latin.png Latin translation
Clementine Vulgate

1 Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum, et in via peccatorum non stetit, et in cathedra pestilentiae non sedit;
2 sed in lege Domini voluntas ejus, et in lege ejus meditabitur die ac nocte.
3 Et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo: et folium ejus non defluet; et omnia quaecumque faciet prosperabuntur.
4 Non sic impii, non sic; sed tamquam pulvis quem projicit ventus a facie terrae.
5 Ideo non resurgent impii in judicio, neque peccatores in concilio justorum:
6 quoniam novit Dominus viam justorum, et iter impiorum peribit.

English.png English translation
Church of England 1662 Book of Common Prayer

1 Blessed is the man that hath not walked in the counsel of the ungodly, nor stood in the way of sinners: and hath not sat in the seat of the scornful.
2 But his delight is in the law of the Lord : and in his law will he exercise himself day and night.
3 And he shall be like a tree planted by the water-side: that will bring forth his fruit in due season.
4 His leaf also shall not wither: and look, whatsoever he doeth, it shall prosper.
5 As for the ungodly, it is not so with them: but they are like the chaff, which the wind scattereth away from the face of the earth.
6 Therefore the ungodly shall not be able to stand in the judgement: neither the sinners in the congregation of the righteous.
7 But the Lord knoweth the way of the righteous: and the way of the ungodly shall perish.

English.png English translation
Douay-Rheims Bible

1 Blessed is the man who hath not walked in the counsel of the ungodly, nor stood in the way of sinners, nor sat in the chair of pestilence.
2 But his will is in the law of the Lord, and on his law he shall meditate day and night.
3 And he shall be like a tree which is planted near the running waters, which shall bring forth its fruit, in due season. And his leaf shall not fall off: and all whatsoever he shall do shall prosper.
4 Not so the wicked, not so: but like the dust, which the wind driveth from the face of the earth.
5 Therefore the wicked shall not rise again in judgment: nor sinners in the council of the just.
6 For the Lord knoweth the way of the just: and the way of the wicked shall perish.

English.png English translation
King James Version

1 Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
2 But his delight is in the law of the Lord ; and in his law doth he meditate day and night.
3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.
4 The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.
5 Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.
6 For the Lord knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.

German.png German translation
Lutherbibel, 1534

1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen,
2 sondern hat Lust zum Gesetz des HERRN und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht.
3 Der ist wie ein Baum, gepflanzet an den Wasserbächen, der seine Frucht bringet zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl.
4 Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreuet.
5 Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gerichte, noch die Sünder in der Gemeine der Gerechten.
6 Denn der HERR kennet den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergehet.

Translation by Martin Luther [[Martin Luther translations| ]]
Korean.png Korean text
개역성경전서 1996/184판

1 복 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고
2 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다
3 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 좇아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다
4 악인은 그렇지 않음이여 오직 바람에 나는 겨와 같도다
5 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다
6 대저 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다

Hungarian.png Hungarian translation
Káldi fordítás

1 Boldog ember, ki az istentelenek tanácsán nem jár, és a bűnösök útján meg nem áll, és a mirígy székében nem ül,
2 hanem az Úr törvényében telik kedve, és éjjel nappal az ő törvényében elmélkedik.
3 És leszen mint a fa, mely vízfolyások mellé ültettetett, mely gyümölcsét megadja idejében, és levele el nem hull; és a mit cselekszik, mind sikerűl.
4 Nem így az istentelenek, nem így; hanem mint a por, melyet a szél elhány a föld szinéről.
5 Azért az istentelenek meg nem állhatnak az itéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
6 Mert az Úr ismeri az igazak útját; és az istentelenek útja elvesz.

Thai.png Thai translation
ภาษาไทย

1 ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว ไม่ยืนในทางของคนบาป ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น
2 แต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ ท่องบ่นธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน
3 เขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมลำธาร ออกผลตามฤดูกาล ใบเขียวสด ไม่เหี่ยวแห้ง เขาคิดจะทำการใดก็สำเร็จทุกประการ
4 ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเลย เขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจัดกระจายไป
5 คนชั่วจะถูกตัดสินลงโทษในการพิพากษา คนบาปจะถูกขจัดไปจากที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม
6 พระยาห์เวห์ทรงคุ้มครองทางของผู้ชอบธรรม แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

Metrical paraphrases

English.png English text
Metrical 'Old Version' (Thomas Sternhold)

1 The man is blest that hath not lent
To wicked men his ear,
Nor led his life as sinners do,
Nor sat in scorner's chair:

2 But in the law of God the Lord
Doth set his whole delight,
And in the same doth exercise
Himself both day and night.

3 He shall be like a tree that is
Planted the rivers nigh,
Which in due season bringeth forth
Its fruit abundantly:

4 Whose leaf shall never fade nor fall,
But flourishing shall stand:
E'en so all things shall prosper well
That this man takes in hand.

5 As for ungodly men, with them
It shall be nothing so:
But as the chaff, which by the wind
Is driven to and fro.

6 Therefore the wicked men shall not
In judgement stand upright,
Nor in th'assembly of the just
Shall sinners come in sight.

7 For why? the way of godly men
Unto the Lord is known:
Whereas the way of wicked men
Shall quite be overthrown.
 

English.png English text
Metrical 'New Version' (Tate/Brady)

1 How blest is he who ne'er consents
By ill advice to walk;
Nor stands in sinners' ways, nor sits
Where men profanely talk.

2 But makes the perfect law of God
His business and delight;
Devoutly reads therein by day,
And meditates by night.

3 Like some fair tree, which, fed by streams,
With timely fruit does bend,
He still shall flourish, and success
All his designs attend.

4 Ungodly men and their attempts
No lasting root shall find;
Untimely blasted, and dispers'd
Like chaff before the wind.

5 Their guilt shall strike the wicked dumb
Before their Judge's face;
No formal hypocrite shall then
Amongst the saints have place.

6 For God approves the just man's ways,
To happiness they tend;
But sinners, and the paths they tread,
Shall both in ruin end.

English.png English text
Metrical paraphrase by Matthew Parker, 1569

1. Man blest no doubt
Who walk not out
In wicked men's affairs:
And stands no day
In sinners way,
Nor sit in scorner's chairs.

2. But hold e'en still
God's law in will,
With all his heart's delight:
And will him use,
On it to muse,
To keep it day and night.

3. He like shall be
The planted tree,
Nigh set the water's course:
Which fruit in tide,
Whole leaves abide,
All prospers what he does.

4. Not so, not so
The wicked do,
Like dust or chaff they be:
Up-hoist by wind,
As light as kind,
From face of earth to see.

5. Therefore these men,
So wicked then,
In judgment shall not stand:
Nor sinners be
In company
Of righteous men of hand.

6. The Lord doth know,
And will avow,
Men's ways that are of God:
Where shall decay
The beaten way
Of wicked men so broad.

Metrical paraphrases by Isaac Watts
English.png English text

Part 1 (C. M.)
Blest is the man who shuns the place
Where sinners love to meet;
Who fears to tread their wicked ways,
And hates the scoffer's seat:

But in the statutes of the Lord
Has placed his chief delight;
By day he reads or hears the word,
And meditates by night.

He, like a plant of generous kind,
By living waters set,
Safe from the storms and blasting wind,
Enjoys a peaceful state.

Green as the leaf, and ever fair,
Shall his profession shine
While fruits of holiness appear
Like clusters on the vine.

Not so the impious and unjust;
What vain designs they form!
Their hopes are blown away like dust,
Or chaff before the storm.

Sinners in judgment shall not stand
Amongst the sons of grace,
When Christ, the Judge, at his right hand
Appoints his saints a place.

His eye beholds the path they tread,
His heart approves it well
But crooked ways of sinners lead
Down to the gates of hell.

 

Part 2 (S. M.)
The man is ever blessed
Who shuns the sinners' ways,
Among their counsels never stands,
Nor takes the scorner's place;

But makes the law of God
His study and delight,
Amidst the labors of the day,
And watches of the night.

He like a tree shall thrive,
With waters near the root;
Fresh as the leaf his name shall live;
His works are heavenly fruit.

Not so the ungodly race,
They no such blessings find;
Their hopes shall flee, like empty chaff
Before the driving wind.

How will they bear to stand
Before that judgment-seat,
Where all the saints at Christ's right hand
In full assembly meet?

He knows, and he approves,
The way the righteous go;
But sinners and their works shall meet
A dreadful overthrow.

 

Part 3 (L. M.)
Happy the man whose cautious feet
Shun the broad way that sinners go,
Who hates the place where atheists meet,
And fears to talk as scoffers do.

He loves to employ the morning light
Amongst the statutes of the Lord;
And spends the wakeful hours of night,
With pleasure, pondering o'er his word.

He, like a plant by gentle streams,
Shall flourish in immortal green.
And heaven will shine with kindest beams
On every work his hands begin.

But sinners find their counsels crossed:
As chaff before the tempest flies,
So shall their hopes be blown and lost,
When the last trumpet shakes the skies.

In vain the rebel seeks to stand
In judgment with the pious race;
The dreadful Judge, with stern command,
Divides him to a different place.

"Straight is the way my saints have trod;
I blessed the path, and drew it plain;
But you would choose the crooked road,
And down it leads to endless pain."

English.png English text
Metrical version by James Merrick

O how blest the man, whose ear
Impious counsel shuns to hear,
Who nor loves to tread the way
Where the sons of folly stray,
Nor their frantic mirth to share,
Seated in derision's chair;
But, to virtue's path confin'd,
Spurns the men of sinful mind,
And, possess'd with sacred awe,
Meditates, great God, thy law,
This by day his fix'd employ,
This by night his constant joy.

Like the tree that, taught to grow
Where the streams irriguous flow,
Oft as the revolving sun
Through the destin'd months has run,
Regular, its season knows,
Bending low its loaded boughs,
He his verdant branch shall spread,
Nor his sick'ning leaves shall shed;
He, whate'er his thoughts devise,
Joyful to the work applies,
Sure to find the wish'd success
Crown his hope, his labour bless.

See, ah! see a diff'rent fate
God's obdurate foes await;
See them, to his wrath consign'd,
Fly like chaff before the wind.
When thy Judge, O Earth, shall come,
And to each assign their doom,
Say, shall then the impious band
With the just assembled stand?
These th'Almighty, these alone,
Objects of his love shall own,
While his vengeance who defy
Whelm'd in endless ruin lie.

French.png French text
Geneven psalter (Clement Marot)

Qui au conseil des malings n'a esté,
Qui n'est au trac des pecheurs arresté,
Qui des mocqueurs au banc place n'a prise:
Mais nuict, et jour, la Loy contemple, et prise
De l'Eternel, et en est desireux:
Certainement cestuy là est heureux.

Et si sera semblable à l'arbrisseau
Planté au long d'ung clair courant ruisseau,
Et qui son fruict en sa saison apporte,
Duquel aussi la fueille ne chet morte:
Si qu'ung tel homme, et tout ce qu'il fera,
Tousjours heureux, et prospere sera.

Pas les pervers n'auront telles vertus:
Ainçoys seront semblables aux festus,
Et à la pouldre au gré du vent chassée.
Parquoy sera leur cause renversée
En jugement, et touts ces reprouvés
Au reng des bons ne seront point trouvés.

Car l'Eternel les justes congnoist bien,
Et est soingneux et d'eulx, et de leur bien:
Pourtant auront felicité, qui dure.
Et pour aultant qu'il n'a ne soing ne cure
Des mal vivants, le chemin qu'ilz tiendront,
Eulx, et leurs faicts, en ruyne viendront.