Psalm 96

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
Table of Psalms             <<   Psalm 96   >>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

General information

Settings by composers

In Latin

In English

In other languages

See also Laetentur caeli, for settings of vv. 11-13 as the offertory at midnight mass of Christmas.

Settings by composers (automatically updated)

 

Text and translations

Clementine Vulgate (Psalm 95)

Latin.png Latin text

1  Canticum ipsi David, quando domus aedificabatur post captivitatem.
Cantate Domino canticum novum; cantate Domino omnis terra.
2  Cantate Domino, et benedicite nomini ejus; annuntiate de die in diem salutare ejus.
3  Annuntiate inter gentes gloriam ejus; in omnibus populis mirabilia ejus.
4  Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis: terribilis est super omnes deos.
5  Quoniam omnes dii gentium daemonia; Dominus autem caelos fecit.
6  Confessio et pulchritudo in conspectu ejus; sanctimonia et magnificentia in sanctificatione ejus.
7  Afferte Domino, patriae gentium, afferte Domino gloriam et honorem;
8  afferte Domino gloriam nomini ejus. Tollite hostias, et introite in atria ejus;
9  adorate Dominum in atrio sancto ejus. Commoveatur a facie ejus universa terra;
10  dicite in gentibus, quia Dominus regnavit.
Etenim correxit orbem terrae, qui non commovebitur;
judicabit populos in aequitate.
11  Laetentur caeli, et exsultet terra; commoveatur mare et plenitudo ejus;
12  gaudebunt campi, et omnia quae in eis sunt. Tunc exsultabunt omnia ligna silvarum
13  a facie Domini, quia venit, quoniam venit judicare terram. Judicabit orbem terrae in aequitate, et populos in veritate sua.

Church of England 1662 Book of Common Prayer

English.png English text

1  A canticle for David himself, when the house was built after the captivity.
O sing unto the Lord a new song: sing unto the Lord, all the whole earth.
2  Sing unto the Lord, and praise his Name: be telling of his salvation from day to day.
3  Declare his honour unto the heathen: and his wonders unto all people.
4  For the Lord is great, and cannot worthily be praised: he is more to be feared than all gods.
5  As for all the gods of the heathen, they are but idols: but it is the Lord that made the heavens.
6  Glory and worship are before him: power and honour are in his sanctuary.
7  Ascribe unto the Lord, O ye kindreds of the people: ascribe unto the Lord worship and power.
8  Ascribe unto the Lord the honour due unto his Name: bring presents, and come into his courts.
9  O worship the Lord in the beauty of holiness: let the whole earth stand in awe of him.
10  Tell it out among the heathen that the Lord is King:
and that it is he who hath made the round world so fast that it cannot be moved;
and how that he shall judge the people righteously.
11  Let the heavens rejoice, and let the earth be glad: let the sea make a noise, and all that therein is.
12  Let the field be joyful, and all that is in it: then shall all the trees of the wood rejoice before the Lord.
13  For he cometh, for he cometh to judge the earth: and with righteousness to judge the world, and the people with his truth.

Luther's translation

German.png German text

1  Singet dem HERRN ein neues Lied; singet dem HERRN, alle Welt!
2  Singet dem HERRN und lobet seinen Namen; prediget einen Tag am andern sein Heil!
3  Erzählet unter den Heiden seine Ehre, unter allen Völkern seine Wunder!
4  Denn der HERR ist groß und hoch zu loben, wunderbarlich über alle Götter.
5  Denn alle Götter der Völker sind Götzen; aber der HERR hat den Himmel gemacht.
6  Es stehet herrlich und prächtig vor ihm und gehet gewaltiglich und löblich zu in seinem Heiligtum.
7  Ihr Völker, bringet her dem HERRN, bringet her dem HERRN Ehre und Macht!
8  Bringet her dem HERRN die Ehre seinem Namen; bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe!
9  Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; es fürchte ihn alle Welt!
10  Sagt unter den Heiden, daß der HERR König sei und habe sein Reich, soweit die Welt ist, bereitet, daß es bleiben soll, und richtet die Völker recht
11  Himmel freue sich, und Erde sei fröhlich; das Meer brause, und was drinnen ist;
12  das Feld sei fröhlich und alles, was drauf ist; und lasset rühmen alle Bäume im Walde
13  vor dem HERRN; denn er kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich. Er wird den Erdboden richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.

King James Version

English.png English text

1  O sing unto the Lord a new song: sing unto the Lord, all the earth.
2  Sing unto the Lord, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
3  Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
4  For the Lord is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
5  For all the gods of the nations are idols: but the Lord made the heavens.
6  Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
7  Give unto the Lord, O ye kindreds of the people, give unto the Lord glory and strength.
8  Give unto the Lord the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
9  O worship the Lord in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
10  Say among the heathen that the Lord reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
11  Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
12  Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
13  Before the Lord: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.

Hungarian Károli

Hungarian.png Hungarian text

1  Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!
2  Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását.
3  Beszéljétek a népek között az ő dicsõségét, minden nemzet között az ő csodadolgait;
4  Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.
5  Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.
6  Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén.
7  Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
8  Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jőjjetek be az ő tornáczaiba!
9  Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!
10  Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal.
11  Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való!
12  Viduljon a mező és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is,
13  Az Úrnak orczája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

Káldi fordítás (95. zsoltár)

Hungarian.png Hungarian text

Dávid éneke, midőn a ház építteték a fogság után.
Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekeljetek az Úrnak, minden föld!
Énekeljetek az Úrnak, és áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról napra szabadítását.
Hirdessétek a nemzetek között dicsőségét, minden nép között az ő csodáit.
Mert nagy az Úr, és igen dicsérendő rettenetes minden istenek fölött.
Mert a pogányok minden istenei gonosz lelkek; az Úr pedig alkotta az egeket.
Háladás és szépség vagyon színe előtt, szentség és fönség az ő szentélyében.
Adjatok az Úrnak népek hazái, adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet.
Adjatok az Úr nevének dicsőséget; vigyetek áldozatokat, és menjetek az ő tornáczaiba.
Imádjátok az Urat szent tornáczában; rendűljön meg orczája előtt az egész föld.
Mondjátok a pogányok között, hogy az Úr országol; ki összeszerkeszté a föld kerekségét, mely nem fog ingani; igazságban itéli meg a népeket.
Vígadjanak az egek, és örvendezzen a föld; indúljon meg a tenger, és a mi azt betölti;
örűljenek a mezők, és mind a mi azokon vagyon; örvendezzen az erdők minden fája
az Úr színe előtt, mert eljő a földet itélni. Megitéli a föld kerekségét igazságban, és a népeket igazvolta szerint.

Metrical 'Old Version' (John Hopkins)

English.png English text

1  Sing ye with praise unto the Lord
New songs with joy and mirth;
Sing unto him with one accord,
All people on the earth.

2  Yea, sing unto the Lord alway,
Praise ye his holy Name:
Declare and shew from day to day
Salvation by the same.

3  Among the heathen all declare
His honour round about;
To shew his wonders do not spare
In all the world throughout.

4  For why? the Lord is great in might,
And worthy of all praise,
And he is to be fear'd of right
Above all gods always.

5  For all the gods of heathen folk
Are idols that will fade,
Whereas our God, he is the Lord
That heav'n and earth hath made.

6  All praise and honour also dwell
Ever before his face;
Both pow'r and might likewise excel
Within his holy place.

7  Ascribe unto the Lord therefore,
All men with one accord,
All might, and worship evermore
Ascribe unto the Lord:

8  Ascribe unto the Lord also
The glory of his name;
Into his courts with presents go,
And offer there the same.

The Second Part
9  Fall down and worship ye the Lord,
Within his temple bright;
Let all the people of the world
Be fearful at his sight.

10  Tell all the world, be not afraid,
The Lord doth reign above,
Yea, he the earth so fast hath stay'd,
That it can never move:

11  And that it is the Lord alone
That rules with princely might.
To judge the nations ev'ry one
With equity and right.

12  The heav'ns shall joyfully begin,
The earth likewise rejoice,
The sea with all that is therein
Shall shout and make a noise;

13  The fields shall joy, and ev'ry thing
That springeth on the earth.
The wood and ev'ry tree shall sing
With gladness and with mirth,

14  Before the presence of the Lord,
And coming of his might,
When he shall come to judge the world,
And rule his folk with right.

Metrical 'New Version' (Tate/Brady)

English.png English text

1  Sing to the Lord a new-made song,
Let earth in one assembly throng;
Her common patron's praise resound;
2  Sing to the Lord and bless his Name,
From day to day his praise proclaim,
Who us has with salvation crown'd,
3  To heathen lands his fame rehearse
His wonders to the Universe.

4  He's great, and greatly to be prais'd;
In majesty and glory rais'd
Above all other deities.
5  For pageantry and idols all
Are they whom gods the heathen call;
He only rules who made the skies,
6  With majesty and honour crown'd,
Beauty and strength his throne surround.

7  Be therefore both to him restor'd
By you, who have false gods ador'd;
Ascribe due honour to his Name:
8  Peace-off'rings on his altar lay,
Before his throne your homage pay,
Which he, and he alone, can claim.
9  To worship at his sacred court
Let all the trembling world resort.

10  Proclaim aloud, Jehovah reigns,
Whose pow'r the universe sustains.
And banished justice will restore;
11  Let therefore heaven new joys confess,
And heav'nly mirth let earth express;
Its loud applause the ocean roar:
Its mute inhabitants rejoice,
And for this triumph find a voice.

12  For joy let fertile valleys sing,
The cheerful groves their tribute bring,
The tuneful choir of birds awake,
13  The Lord's approach to celebrate;
Who now sets out with awful state,
His circuit through the earth to take.
From heav'n to judge the world he's come
With justice to reward and doom.

Metrical paraphrase by Isaac Watts

English.png English text

PART 1 (C. M.)
Sing to the Lord, ye distant lands,
Ye tribes of every tongue;
His new-discovered grace demands
A new and nobler song.

Say to the nations, Jesus reigns,
God's own almighty Son:
His pow'r the sinking world sustains,
And grace surrounds his throne.

Let heav'n proclaim the joyful day,
Joy through the earth be seen;
Let cities shine in bright array,
And fields in cheerful green.

Let an unusual joy surprise
The islands of the sea:
Ye mountains, sink, ye valleys, rise,
Prepare the Lord his way.

Behold he comes, he comes to bless
The nations, as their God;
To shew the world his righteousness,
And send his truth abroad.

But when his voice shall raise the dead,
And bid the world draw near,
How will the guilty nations dread
To see their Judge appear!

PART 2 (88. 88. 88)
Let all the earth their voices raise
To sing the choicest psalm of praise,
To sing and bless Jehovah's name:
His glory let the heathens know,

His wonders to the nations show,
And all his saving works proclaim.
The heathens know thy glory, Lord,
The wondering nations read thy word,

In Britain is Jehovah known:
Our worship shall no more be paid
To gods which mortal hands have made;
Our Maker is our God alone.

He framed the globe, he built the sky,
He made the shining worlds on high,
And reigns complete in glory there:
His beams are majesty and light;

His beauties, how divinely bright!
His temple, how divinely fair!
Come the great day, the glorious hour,
When earth shall feel his saving power,

And barbarous nations fear his name;
Then shall the race of man confess
The beauty of his holiness,
And in his courts his grace proclaim.