Help:Contents/vi

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
Languages Languages:

English  •  Tiếng Việt


Nếu bạn có một câu hỏi mà không được trả lời bằng một trong các trang web dưới đây, bạn có thể hỏi bên ngoại diễn đàn hoặc vào wiki BB.

Có thể xem:


Tất cả những gì về CPDL?

 1. CPDL là gì?
 2. CPDL thành lập từ bao giờ?
 3. Ai khởi dựng trang này?
 4. Có thực sự là miễn phí?
 5. Có bao nhiêu bản nhạc ở đây?
 6. Tôi có thể in ra cho ca đoàn của mình?
 7. Tôi có thể làm gì nữa với phiên bản CPDL?

Tôi có thể tìm kiếm bản nhạc và tải xuống?

 1. Dò tìm một bản nhạc như thế nào?
 2. Duyệt theo tiêu đề của bản nhạc như thế nào?
 3. Tải bản nhạc xuống như thế nào?
 4. Nhu liệu nào cần thiết?
 5. Tôi phải làm gì nếu không thể tìm thấy cái tôi đang tìm?
 6. Điều gì xảy ra nếu có hơn một Nhạc sĩ trùng tên?
 7. Thỉnh cầu một bản dịch như thế nào?

Làm thế nào tôi có thể đóng góp?

Những câu hỏi trực tiếp

 1. Cách đăng bài nhạc như thế nào?
  English.png Tài liệu hướng dẫn của bản nhạc
  Italian.png Guida alla pubblicazione degli spartiti
  Dutch.png Handleiding bij het publiceren van partituren
  French.png Guide pour publier des partitions
  German.png Anleitung zur Einsendung von Partituren
 2. Danh mục nhu liệu nghe nhạc nằm ở đâu?
 3. Cách tự tạo một tập tin PDF?
 4. Tôi nên kèm vào phiên bản của mình những gì?
 5. Cách thêm bản văn và bản dịch như thế nào?
 6. Cách để thêm một trích đoạn LilyPond?
 7. Làm thế nào để tạo tập tin MIDI bằng nhu liệu Finale với đầy đủ khuông nhạc giống như trong nguyện bản?
 8. Cách sửa một lỗi tôi đã lỡ lưu?
 9. Những gì tôi có thể giúp đỡ người khác?
 10. Danh sách tiêu bản dùng trong CPDL được liệt kê ở đâu?
 11. Làm thế nào để bạn xác định quốc tịch của một Nhạc sĩ?
 12. Muốn xóa bỏ một trang thì phải làm thế nào?
 13. Cách đóng góp như thế nào?
 14. Nơi thảo luận với thành viên khác nằm ở đâu?

Các câu hỏi chuyên biệt

 1. Làm thế nào tôi có thể cập nhật các phiên bản của tôi đã đăng trước đây?
 2. Làm thế nào tôi có thể sát nhập nội dung ở hai trang khác nhau thành một trang?
 3. Tôi đăng bản nhạc trên trang web trước đây, nhưng bây giờ lại không tìm thấy. Điều gì đã xảy ra?

Bản quyền như thế nào?

 1. Có phải tất cả các bản CPDL đều hợp pháp?
 2. Luật bản quyền áp dụng cho nội dung CPDL là gì?
 3. Có phải mọi bản nhạc trong CPDL đều có cùng một bản quyền?
 4. Khi nào bản nhạc được nhận tên miền công cộng?
 5. Với phiên bản hiện đại, có thể có được tên miền bản quyền âm nhạc công cộng?

Làm thế nào để tôi liên lạc với một ai đó?

 1. Làm thế nào để tôi liên lạc với một ai đó?