Emendemus in melius

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

General information

Matins Responsory for Lent I & Distribution of Ashes on Ash Wednesday.

Settings by composers


Text and translations

Latin.png Latin text

Emendemus in melius quae ignoranter peccavimus;
ne subito praeoccupati die mortis,
quaeramus spatium poenitentiae, et invenire non possimus.
    Attende, Domine, et miserere; quia peccavimus tibi. (cf. Bar. 3:2)

Versus:
Adjuva nos, Deus salutaris noster, et propter honorem[gloriam] nominis tui libera nos. (Ps. 79:9a)

Donato & Manchicourt: Peccavimus cum patribus nostris, iniuste egimus, iniquitatem fecimus. (Ps. 106:6)
Morales: Memento, homoquia pulvis es et in pulverem reverteris. (Gen. 3:19)

English.png English translation

Let us amend for the better in those things in which we have sinned through ignorance;
lest suddenly overtaken by the day of death,
we seek space for repentance, and be not able to find it.
    Hearken, O Lord, and have mercy: for we have sinned against thee. (Baruk 3,2)

Verse:
Help us, O God of our salvation, and for the honour[glory] of thy name deliver us. (Psalm 79:9a)

Alternate verses:
We have sinned like our fathers, we have acted unjustly and done wrong. (Psalm 106:6)
Remember, O man, that thou art dust, and to dust thou shalt return. (Genesis 3:19)

Liturgikus műfordítás

Hungarian.png Hungarian translation

Javítsuk meg, amit tudatlanságból vétettünk,
nehogy hirtelen meglepjen a halál,
és hiába óhajtsunk időt a bűnbánatra, mert azt meg nem nyerhetjük.
    Hallgass meg, Urunk, és légy irgalmas! Vétkeztünk színed előtt. (Báruk 3,2)

Válasz:
Segíts rajtunk, szabadító Istenünk: és neved dicsőségéért ments meg, Uram, minket. (Zsolt 79,9)

Egyéb válaszok:
Vétkeztünk, ahogy atyáink is, szembeszegültünk és gonoszat műveltünk. (Zsolt 106,6)
Mert por vagy és a porba térsz vissza. (Ter 3,19)


Szöveghű fordítás

Hungarian.png Hungarian translation

Javítsuk meg jól, amit gondatlanságból eltévesztettünk,
Nehogy a halál napján hirtelen legyünk azzal elfoglalva,
hogy alkalmat keresünk a vezeklésre, és nem vagyunk képesek azt felfedezni.
    Figyelj, Uram, reánk, és könyörülj rajtunk; mert hibáztunk neked. (Báruk 3,2)

Válasz:
Segíts minket, megváltó Istenünk, és a te neved tiszteletére szabadíts meg minket. (Zsolt 79,9)

Egyéb válaszok:
Atyáinkkal együtt tévedtünk, rosszat tettünk, gonoszságot követtünk el. (Zsolt 106,6)
Ne feledd, por vagy, és a porba fogsz visszatérni. (Ter 3,19)

External links