Of all the birds (John Bartlet)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_snd_globe.gif Midi
Icon_mp3_globe.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Capella.png Capella
Encore_Icon2.png Encore
Finale_2014_icon.png Finale 2014
Icon_ly_ext.png LilyPond
Nwc.png Noteworthy
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-01-28)  CPDL #62552:       
Editor: Christopher Hoyt (submitted 2021-01-28).   Score information: Letter, 2 pages, 85 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Transposed to F major. Words of stanza 3 altered for high school choir.
  • (Posted 2017-01-29)  CPDL #42852:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif Icon_mp3_globe.gif Icon_ly_ext.png Network.png Part Midis and Mp3s Available
Editor: Monique Rio (submitted 2017-01-29).   Score information: Letter, 3 pages, 389 kB   Copyright: CC BY 4.0
Edition notes:
  • (Posted 2012-04-30)  CPDL #26066:         
Editor: James Gibb (submitted 2012-04-30).   Score information: A4, 2 pages, 18 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Reformatting of #9186.
  • (Posted 2005-08-30)  CPDL #09186:         
Editor: Brian Russell (submitted 2005-08-30).   Score information: A4, 4 pages, 24 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: NoteWorthy Composer file may be viewed and printed with NoteWorthy Composer Viewer.
  • (Posted 2003-08-19)  CPDL #05490:  Network.png
Editor: Christoph König (submitted 2003-08-19).   Score information: A4, 2 pages, 32 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Scorch file also available, SATB, Tenor parts sound an octave lower than written.
  • (Posted 2003-07-09)  CPDL #05328:         
Editor: Bernard Delhez (submitted 2003-07-09).   Score information: A4, 2 pages, 72 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:
  • (Posted 2003-07-03)  CPDL #05313:  Network.png
Editor: Gordon J. Callon (submitted 2003-07-03).   Score information: Letter, 3 pages, 80 kB   Copyright: Personal
Edition notes: EPS/Postscript format

General Information

Title: Of all the birds
Composer: John Bartlet

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularMadrigal

Language: English
Instruments: Lute

First published:
Description: 

External websites:

Text and translations

English.png English text

1. Of all the birds that I do know,
Philip my sparrow hath no peer.
For sit she high, or sit she low,
Be she far off, or be she near,
There is no bird so fair, so fine,
Nor yet so fresh as this of mine.
For when she once hath felt the fit,
Philip will cry still:
yet, yet, yet, yet, yet, yet, yet,
yet, yet, yet, yet, yet, yet, yet.

2. Come in a morning merrily
When Philip hath been lately fed;
Or in an evening soberly,
When Philip list to go to bed.
It is a heaven to hear my Phipp,
How she can chirp with merry lip.
For when she once…

3. She never wanders far abroad,
But is at home when I do call;
If I command she lays on low
With lips, with teeth, with tongue and all.
She chants, she chirps, she makes such cheer,
That I believe she hath no peer.
For when she once…

4. And yet besides all this good sport
My Philip can both sing and dance,
With new found toys of sundry sort
My Philip can both prick and prance.
And if you say but: fend cut, Phipp!
Lord, how the peat will turn and skip!
For when she once…

5. And to tell truth he were to blame,
Having so fine a bird as she
To make him all this goodly game
Without suspect or jealousy;
He were a churl and knew no good,
Would see her faint for lack of food.
For when she once…

Polish.png Polish translation

1. Pośród wszystkich ptaków znanych mi
Mój ptaszek wesoły nie ma równych sobie
Czy niecierpliwie wzdycha czy spokojnie śpi
Bliskoś jest czy daleko sama to powiesz,
Że nie ma drugiego wspaniałego tak,
Zacnego i silnego jak jest mój ptak
A jeśli poczuje uczuć moc
Jeszcze! Jeszcze! Jeszcze!
Poniesie się w noc.

2. Rankiem wczesnym przyjdź
Gdy senny jeszcze próbuje wstać
Albo wieczorem cichym się zbliż
Gdy dziatki już dawno poszły spać
Móc słuchać go to raj prawdziwy
Gdy krew pobudza jego śpiew chutliwy
A jeśli poczuje…

3. Zawsze w pobliżu jest mych pieleszy
Proszony – wznosi się błyskawicznie
Na widok twój na pewno się ucieszy
A wtedy ustami oraz języczkiem
Zaśpiewaj wraz z nim miłości pieśń cudną
Aby nie było wam smutno i nudno
A jeśli poczuje…

4. A gdyby śpiewu tego mało jeszcze było
Tańczyć również umie jak nikt
Gdy znajdzie do zabaw towarzyszkę miłą
To bryka z nią ochoczo wśród dźwięku cytr
A gdy poprosisz – Ach tańcuj! Pląsaj!
Boże! Jak kręci się, i skacze i kąsa!
A jeśli poczuje…

5. I prawdę mówiąc byłabyś podła
Mając ptaszka takiej wspaniałości
Gdybyś czas spędzała na modłach
I skąpiła mu swojej miłości
Na taki układ bym się nie godził
Bo na śmierć mój ptaszek by się zagłodził.
A jeśli poczuje…
Translation by Stanisław Jonczyk