La Vita caduca (Antonio Lotti)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2010-09-29)  CPDL #22382:  Network.png Pdf, Midi, Xml and Capella files available
Editor: Christoph Lahme (submitted 2010-09-29).   Score information: A4, 18 pages, 184 kB   Copyright: CC BY SA
Edition notes:

General Information

Title: La Vita caduca
Composer: Antonio Lotti
Lyricist: Pietro Pariati

Number of voices: 5vv   Voicing: SSATB
Genre: SecularMadrigal

Language: Italian
Instruments: Basso continuo

First published: 1705
Description: 

External websites:

  • For a microfiche reproduction of Bartoli's edition from 1705 see IMSLP
  • For an English translation see Google Books

Original text and translations

Italian.png Italian text

Verbatim Bartoli's edition
In una siepe ombrosa
Quand’il Sol cò suoi raggi i monti indora
Pompa ed onor di Flora apre il bel seno
una vermiglia rosa.

Mà le foglie odorate e porporine
circondano le spine
e cade in sù lo stelo
con pallide agonie
quando de lumi il Rè parte dal Cielo.

Quindi ben lasso apprendo
que terrena beltà simile à un fiore
circondata da pene
con effimera vita e langue e more.

Czech.png Czech translation

Ve stínu řady zelených plotů
když slunce paprskem svým oblékne hory do zlata
ozdoba a koruna všech květů,
již krásou žádná jiná na světě nepřemůže
otevře své krásné lůno, hle, rudá růže.

Ale ty lístky purpurově vznešené
trnová koruna obklopuje
a tiše opadají v agónii palčivé
když král nebes k západu sestupuje

A já odcházím s trpkým poznáním
že krása světa, podobná květině
obklopená planým zoufáním
ve své pomíjivosti uvadne a zahyne.