Dear, if you change (John Dowland)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_snd_globe.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Logo_capella-software_kurz_2011_16x16.png Capella
Nwc.png Noteworthy
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2017-02-01)  CPDL #42915:         
Editor: James Gibb (submitted 2017-02-01).   Score information: A4, 3 pages, 53 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Reformatting of #15993. Added musica ficta are editorial.
  • (Posted 2008-08-21)  CPDL #17940:  Network.png
Editor: David Newman (submitted 2008-08-21).   Score information: Letter, 2 pages, 101 kB    Copyright: Public Domain
Edition notes: Cross posting by Art Song Central - Edition in A minor.
  • (Posted 2008-02-15)  CPDL #15993:        
Editor: Brian Russell (submitted 2008-02-15).   Score information: A4, 3 pages, 26 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: NoteWorthy Composer file may be viewed and printed with NoteWorthy Composer Viewer.
  • (Posted 2003-08-18)  CPDL #05474:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif Network.png PDF, MIDI and Capella 4 files
Editor: Ulrich Alpers (submitted 2003-08-18).   Score information: A4, 2 pages, 51 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Scroll down to #7 of 'The Firste Booke of Songes' collection. Capella zipped file (of all works of the collection) not found.
  • (Posted 2000-10-23)  CPDL #01528:  Network.png PDF, MIDI and ABC files available.
Editor: Laura Conrad (submitted 2000-10-23).   Score information: A4, 4 pages, 271 kB   Copyright: GnuGPL
Edition notes: in partbook format.

Choral arrangements

  • (Posted 2002-12-01)  CPDL #04239:  Network.png PDF and MIDI files available.
Editor: Eva Toller (submitted 2002-12-01).   Score information: 19.7 x 28.4 cm, 5 pages, 108 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. Arranged for TTBB. All files are available on http://www.evatoller.se/main_men_titles_A-D.html (MIDI files available for each part.)

General Information

Title: Dear, if you change
Composer: John Dowland

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLute song

Language: English
Instruments: Lute

First published: 1597 in The First Booke of Songs or Ayres, no. 7
Description: 

External websites:

Original text and translations

English.png English text

1. Dear, if you change, I'll never choose again.
Sweet, if you shrink, I'll never think of love.
Fair, if you fail, I'll judge all beauty vain.
Wise, if too weak, more wits i'll never prove.
Dear, Sweet, Fair, Wise, change, shrink, nor be not weak:
and on my faith, my faith shall never break.

2. Earth with flow'rs shall sooner heaven adorn,
Heav'n her bright stars through earth's dim globe shall move,
Fire heat shall lose, and frost of flames be born,
Air made to shine as black as hell shall prove:
Earth, Heaven, Fire, Air, the world transform'd shall be,
Ere I prove false to faith, or strange to you.

Polish.png Polish translation

1. Miła, jeśli się zmienisz, ja nie wybiorę raz jeszcze.
Słodka, jeśli się wzbraniasz, nawet nie wspomnę miłości.
Piękna, jeśli zawiedziesz, daremnym piękno obwieszczę.
Światła, myślisz - "jam słaba", większej nie znajdę mądrości.
Miła, słodka, piękna, światła, zmień się, wycofaj, lub zaprzecz miłości,
A na mą miarę, tobie przysięgam, iż wierze mojej nie zabraknie ufności.

2. Ziemia, swymi kwiatami, prędzej firmament ozdobi,
Niebo nocne zaś łacniej gwiazdy na ziemi zasadzi,
Ogień, swoim płomieniem, stawu taflę zamrozi,
Przestrzeń, zawsze przejrzysta, sczernieje jak smoła w kadzi.
Ziemia, niebo, ogień, powietrze - raczej cały ten świat się odmieni,
Niż dla mej pani stanę się obcym, albo mą wiarę skruszy zwątpienie.
Translation by Stanisław Jonczyk