Het Lied van de Boog (Willem Verkaik)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2015-03-28)  CPDL #34918:        (Finale 2004)
Editor: Willem Verkaik (submitted 2015-03-28).   Score information: A4, 8 pages, 145 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Het Lied van de Boog
Composer: Willem Verkaik
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredMotet

Language: Dutch
Instruments: Basso continuo

First published: 1998
Description: David's lament for Saul and Jonathan 2 Samuel 1:19-27

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

2 Samuel 1:19-27
19.Uw glorie Israel, ging op uw hoogten te gronde.
Hoe konden zij vallen, die helden?
20.Gaat het niet melden in Gat, roept het niet om door de straten van Askelon
dat de dochters der Filistijnen zich niet verheugen,
de dochters der onbesnedenen niet juichen!
21.Bergen van Gilboa, geen dauw meer, geen regen op u,
op die hooggelegen velden;
daar werd het schild van de helden besmeurd,
het schild van Saul, niet langer met olie gezalfd.
22.Zonder het bloed van verslagenen, zonder het vet van helden
keerde Jonatans boog nooit te-rug
en het zwaard van Saul kwam nooit onverzadigd weerom.
23.Saul en Jonatan, zo geliefd, zo schoon,
in leven en dood niet gescheiden,
sneller dan arenden waren zij, sterker dan leeuwen.
24.Dochters van Israel treurt over Saul,
die in heerlijk purper u kleedde
en die uw gewaden tooide met goud!
25.Hoe konden zij vallen die helden?
Jonatan ligt op uw hoogten,
geveld in het heetst van de strijd.
26.Zwaar drukt mij jouw dood, mijn broeder Jonatan;
jij was mij zo lief;
jouw liefde verrukte mij meer dan de lief-de der vrouwen
27.Hoe konden zij vallen die helden,
Hoe konden die wapens vergaan?