Ett sätt att göra herdekväden (Eva Toller)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2002-08-28)  CPDL #03955:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2002-08-28).   Score information: 19.6 x 28.4 cm, 3 pages, 88 kB   Copyright: Personal
Edition notes: All files are available on http://www.evatoller.se/main_men_titles_E-K.html (MIDI files available for each part.)

General Information

Title: Ett sätt att göra herdekväden
Composer: Eva Toller
Lyricist: Anna Maria Lenngren

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2002)

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Placera vid en å, i skuggan under träden
en Daphne uti schäferhatt
i lintygsärmar bar och platt
med röda snörband i korsetten,
och mycket rosor i houletten;
en Coridon, som smilar flatt,
ser hjärtans flepig ut och kärlig
med flöjt i hand (en flöjt är oumbärlig).
Och vippor i hans stav,
och gullgult knutet hår
och vita ben och gröna lår.

Skog, ängar, bete, sol och vår,
en fähund och en skock med får
som stundom flöjer, stundom går
i herdens vårdnad, spak och säker;
se, det är en idyll, som äntlig man förstår,
så sann och menlös att den bräker.