Björnborgarnes marsch (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
Broken.gif Broken link
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2000-01-30)  CPDL #00665:  Broken.gifNetwork.png
Editor: Frank Nordberg (submitted 2000-01-30).   Copyright: Personal
Edition notes:

General Information

Title: Björnborgarnes marsch
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SecularFolksong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Söner af et folk som blödt
på Narvas hed på Polens sand på Leipsigs slätter Lütrens kullar.
Än har Finlands kraft ej dött
än kan med oväns blod et fält lät fargas rödt.
Bort bort hvila rast och fred!
en storm er lös det ljungar eld och fältkanonens åska rullar
Framåt framåt led vid led
på tappre män se tappre fäders andar ned.
Ädlaste mål oss vinker på vår bana
skarpt är vårt stål och blöda är vor vana
Alla alla käckt framåt
här är vor sekel gamla frihets sköna tråt.
Ljus högt du seger sälla fana
sliten af strider s'en en grånad forntids dar
Fram fram vårt ädla härjade standard!
Än finns en flik med Finlands gamla färger qvar.