ChoralWiki:MainAnnouncement/vi

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Chúng tôi rất vui khi được thông báo rằng, vào tháng hai. Vào ngày 17-18, 2009 (tùy theo các múi giờ), số lượng các bản nhạc trong các trang ChoralWiki đã đạt và vượt qua mốc 10000 bài. Trong nhiều trường hợp, các trang nhạc chứa nhiều phiên bản, phản ánh những nỗ lực của gần 500 người đóng góp qua nhiều năm liền. Số lượng các tác giả có mặt trong CPDL bây giờ là 1439.

Template:Billy Lwong/prot-temp

Cách sử dụng: Có ba thông báo cho các Trang chính được hỗ trợ — chỉ cần điền bình luận (/bỏ trống) thích hợp vào khung để thêm (/loại bỏ) một thông báo.

màu nền là màu "vỏ chanh"

màu nền là màu "xanh lợt"

màu nền là màu "hồng" (tốt nhất là dùng để cảnh báo)