Wiwallij Dröm (Knut Håkanson)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-04-03)  CPDL #28708:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2013-04-03).   Score information: A4, 2 pages, 29 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Wiwallij Dröm
Composer: Knut Håkanson

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularMadrigal

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Jagh hörde fogell nechtergal
Siunga een qväll i een grön daal,
Een liufligh sång om iungfrur alla.
Then klang hördes öffver bergh och daalar,
Jagh gick mig til, ödmjuk och still
At höra then musik och speel,
Then ljufliga klang och foglesång
som hördes medh stämpmor mång.

Jagh satte migh nidh på een grön äng,
Under een lind giorde iagh min säng,
Strax iagh i een djup sömpn måndhe falla,
Vidh then brunn och vattukälla,
Ther Venus skiön och hennes son
Plägha komma nidh aff himmels thron,
Alt vidh then brunn een morgonstund
Stadfästes all kiärleeks förbundh.