Van Godes stadt (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-02-21).   Score information: A4, 2 pages, 164 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Van Godes stadt
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 2020

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Van Godes stadt wilt hooren mijn,
al in die berghen goet en fijn,
liggen haer fundamenten,
God wil veel liever in Syon zijn,
dan wesen in Iacobs tenten.

Heerlijcke dinghen, o Godes stadt,
spreect men van U, wilt hooren dat
ick en sal niet vergheten,
Raab, en Babilon seer radt
mij kennen ende weten.

Die vreemdelinghen alle gaer,
Tyrus en die Mooren zijn al daer,
met God si haer vereenen,
want dese gracy wou hy voorwaer,
den heydens oock verleenen.