Vårsång (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-05)  CPDL #27753:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-05).   Score information: A4, 3 pages, 36 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Vårsång
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Du fagra vår som åter ler
häruppe mellan nordens isar,
hur tvekande än och skygg du dig ter,
ditt ljus min längtan lisar
från kvava kamrars frid
och drömtung vinterid.

Och fast din strållek länge slår
förgäves ännu än emot drivans kanter,
fast frostens vita spira når
ännu hit ned ifrån fjällens branter,
din blidhet en gång skall segra likväl.
Med jublande sång och ljus i min själ
jag hälsar dig, du fagra vår!