Väll then som vidt aff höga Klippor (Knut Håkanson)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-04-03)  CPDL #28706:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2013-04-03).   Score information: A4, 3 pages, 32 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Väll then som vidt aff höga Klippor
Composer: Knut Håkanson

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB

Genre: SecularMadrigal

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

1.Väll then som vidt aff höga klippor
kan vandra på een nedrig baan,
Han offta vidt från vägen slipper,
Nähr han spasserar aff och an.
Hvar een fölier sit egit sin,
Jagh kiär holler min herdarin.

3.I stoorha haaff gå stoorha vågor,
Stormväder, klippor och hårdan vindh;
Then, som klook är blifver hoos the låga
Kiällorna som finnas i daalen sin.
Hvar een fölier sit egit sin,
Jagh kiär holler min herdarin.

4.Har Phillis ey gods och stoorha skatter,
Så har hoon dock thet iagh begiär.
Then kiärlek hoon migh medh omfattar
Är migh mehr ähn gullet kiär.
Hvar een fölier sit egit sin,
Jagh kiär holer min herdarin.

7.Fast hoon ey är aff edell ståndhe,
Så är Är hoon dock aff thenna verld.
Har hoon ey myckit godz godz, i landhe,
Så har Har hoon dock thet iagh begiär.
Hvar een fölier sit egit sin,
Jagh kiär holler min herdarin.