Tot u, o Heer, ick altijt meer (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-07-23)  CPDL #59839:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-23).   Score information: A4, 2 pages, 197 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: God u, o Heer, ick altijt meer
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Got u, o Heer:
ick altijt meer
mijn siele heb gheheven metter spoet,
mijn God wel seer,
met grooter eer
op u betrou ick hier met bliden moet.

Van scande so bid ic, Heer, mi behoet al die u verbeyden,
van schand en spijt,
tot alder tijt
sij zijn ghevreyt maer
wilt haer confuys bereyden,
die boosheyt in haer
sinnen binnen leyden.

2. U weghen claer:
o Heer, o vaer
wilt my verthoonen, ende maken condt,
en my voerwaer,
leert openbaer
u paden: en leydt mi tot alder stondt.

Al die in uw waerheyt God die ghesondt maect: zijt verheven,
want dach en nacht,
met al mijn cracht
ick heb verwacht
ende woude u aencleven,
wilt mi tot uwe eeren leeren leven.