Tajemství­ (The Secret) (Bedřich Smetana)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-04-21)  CPDL #31741:   
Editor: Jan Pallas (submitted 2014-04-21).   Score information: A4, 41 pages, 874 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Complete choral score

General Information

Title: Tajemství (The Secret)
Composer: Bedřich Smetana
Lyricist: Eliška Krásnohorskácreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularOpera

Language: Czech
Instruments: Orchestra

First published: 1878
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Žitko krásné, bude chleba;
žehnej pán bůh! je ho třeba;
at’ jen hojně tímto létem
je ho přáno našim dětem!

Kéž máme všickni a všem ho je dost,
boží ten dárek a spokojenost!

Není všady požehnání,
není všady,
vzal ho příval s hor i strání;
kdo vše z pole sklidil domů,
má svou žeň i štěstí k tomu.

Dnes, pane konšeli, nám buďte zdráv!
Ba věru, dme se jako páv!

Dejž bůh! dejž bůh!

Ba je to domek, jako klec!
Buď vám v něm požehnáno
a mnoho štěstí dáno!

na starosti čas
ať vám v něm žínka vládne zas!

Ať žije konšel Malina!
Ať žije konšel Kalina!
Buď Malinovi všeho zdar!
Buď Kalinovi na sto jar!

Ba ten je víc,
než v hotovém kdo hnízd ě sed'!

Ba ten je níc, kdo zdědil po svém tatíku
jen vítr v prázdném pytlíku!
Ba ten je vic!
Ba ten je nic!
Ať žije konšel Malina!
Ať žije konšel Kalina!

Tu naši, sice běda tobě!

Jen zpívej dál!

Dál, jen dál!

Ten to, ten to chytře stačí!

Nic jiného v tom nevězi,
jen stará láska, zvitězí!

Totě zmatek hotový,
smluvte pak se, bláhoví!

I pokoj s tím!
Ať dřímá tiše v hrobě
nebožtík fráter Barnabáš!
Hleďte, na svůj řád,
hleďte, dávají nám hrát!

Hej, juchej! Ta v kolo unáší, juchej!
Ať se po náměstí zapráší!
Ejchuchu! Ejchuchu!
Ať nota zahřívá, ať se na ni dobře zazpívá!

Hej, juchej
Ta v kolo unáší.
Přestaň už tak hrozně vřeš tit!
Tak jen, kmotře, hraj!

Když my chceme, aby hrál,
když my nechcem, aby hrál,
kdo nám tu chce odpor klást?

Ten váš pych jde dál a dál, běda
budete se třást!

Aj spěšme, v domě plno práce!
Jen na slovíčko, jenom krátce!
Co nového? co dobrého?

Bůh s námi! Nebožtík frater Barnabáš!
Teď slavně, těžce slibujem,
že zamlčíme, očem víme, všem lidem na zemi!

V země klín,
v hrůzy stín,
sestupuj, poklad bude tvůj!

Zvaný host
najde skvost,
duchů dar;
na duši však há zmar!

Matičko boží, obětuj milosti své mně zář!

Svatý zpěv! naší tu moci hráz!
prchněme! stihne nás boží hněv!

Zbožně chci vzdáti život svůj lásce tvé na oltář!
Když se mé cíle zašeří, v temnu mě hrůzy jmou,
obejmi v lokty máteří, opatruj duši mou!

Hleďme je! slyšme je, nechme je, smiřme je!

Tak, tak, to jsme se dočkali, hleďme je! smiřme je!
tak, tak, zkroťme je, ztiš me je! Nezdární!

Zkroťte vy staří, tu vzbouřenou krev,
láska je láska a marný váš hněv!
zkroťme je, ztiš me je!
hleďme je! slyšme je!
to jsme se dočkali tak, tak!

Vyslechněte jej!

Požehnejte jim!

Rádi a veselí pomůžem při chmeli,
nežli mu zavadne květ!
Bez toho navlažení
o pouti, posvícení čím by se veselil svět?
Rádi ho užijem, s vámi si připijem,
pán bůh li zdraví jen dá!

V domě tom sejdem se zas, 3
na svatbu za krátký čas,
až se vám dceruška vdá!

Blaženka ať zpívá!
Jen zpívej!

Aj ta má rozplakáno!
Tak bývá nevěstám!

Rádi a veselí pomůžem při chmeli,
rádi ho užijem, s vámi si připijem,
až se vám dceruška vdá!

Jakáž pak to novina?

My slavně, těžce slibujem,
že zamlčíme, o čem zvíme,
všem lidem na ze mi!

Až je ho líto! zdali se pohne starý, kdy zří to?

Aj, aj, aj, aj, toť pěkná věc,
to rozmyslí si Róza přec
jen jděte vy zas na svou pec!
Však novou!

1. My mívali ho rádi, my mívali ho rádi!

2. To byla jeho radost, to byla jeho radost!

3. Při jeho milém chmeli, při jeho milém chmeli!

Běda! běda! Bože náš!
z hrobu vstává fráter Barnabáš!

Co se tu děje?
Aj kdo jste svoji, buďte sví,
tu máme celé ta jemství,
nic jiného v tomnev zí,
jen stará láska zvítězí!