Svētā Pāvila dziesma (Andris Solims)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-09-10)  CPDL #20147:      (Sibelius 3) (Sibelius 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2009-09-10).   Score information: A4, 1 page, 125 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Text, melody and harmonization by Andris Solims.

General Information

Title: Svētā Pāvila dziesma
Composer: Andris Solims

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant for Peter & Paul


Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published: 2009
Description: This is a chant in honor of St. Paul.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Pāvil, tautu Apustuli, tev mēs godu atdodam.
Apustuļu Princis esi līdz ar Svēto Pēteri!
Izskaidroji visām tautām Kristus Evaņģēliju.
Svētais Pāvil, māci dzīvot, lai mēs tiktu debesīs!

2. Būdams dedzīgs farizejs, tu Kristus draugus vajāji.
Bet, kad Jēzus aicināja, kļuvi Viņa karavīrs:
"Kāpēc, Saul, tu mani vajā?" – "Kungs, kas man ir jādara?"

3. Saņēmi caur Svēto Garu Jēzus Kristus mācību.
Devies ceļā tu pie tautām sludināt un skaidrot to.
Nesi labo Prieka vēsti ļoti daudziem pagāniem.

4. Dibināji daudzas draudzes austrumos un rietumos.
Sēji Dieva Vārda sēklu neskaitāmos cilvēkos.
Vēstules, ko sarakstīji, palikušas trīspadsmit.

5. Notiesāts uz nāvi Romā, Kungu Dievu slavēji.
Ticību tu saglabāji, moceklību pieņēmi.
Slavas kroni Svēto pulkā devies saņemt mūžībā.