Svētā Andreja dziesma (Chant of St. Andrew) (Andris Solims)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2010-11-24)  CPDL #22698:      (Sibelius 6)(Sibelius 5) (Sibelius 3)
Editor: Andris Solims (submitted 2010-11-24).   Score information: A4, 1 page, 131 kB   Copyright: Personal
Edition notes:

General Information

Title: Svētā Andreja dziesma (Chant of St. Andrew)
Composer: Andris Solims

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published: 2010
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Svētais Andrej, kādreiz biji Galilejas zvejnieks tu.
Piederēji jau pie Jāņa Kristītāja mācekļiem.
Bet, kad Jānis norādīja: "Jēzus, lūk, ir Dieva Jērs!"
Kristum sekodams, tu kļuvi Viņa pirmais māceklis.

2. "Rabbi, saki, kur Tu mājo?" – "Nāciet līdz un skatieties!"
Aizgājuši Kristus mājās, viņi pie Tā palika.
Sīmanim tu pavēstīji: "Atradām mēs Mesiju!"
Atvedi pie Jēzus brāli, kurš tiks saukts par Pēteri.

3. Vēlāk Jēzus aicināja abus brāļus sekot Tam:
"Sekojiet Man, un jūs kļūsiet jau par ļaužu zvejniekiem!"
Viņi, tīklus atstājuši, Jēzum priekā sekoja
un par sludināto vārdu un par darbiem brīnījās.

4. Kristus mācekļu pulks auga, redzot Viņa brīnumus.
Jēzus izvēlējās no to skaita tikai divpadsmit,
lai tie kļūtu apustuļi, sūtīdams tos sludināt.
Viņu vidū svētais Andrejs arī tika aicināts.

5. Kļuva liecinieks viņš Jēzus maizes pavairošanai,
teikdams: "Šeit ir zēns ar piecām maizēm, divām zivtiņām…"
Jēzus dāsni pabaroja ar tām piecus tūkstošus.
Un ar druskām pielasīja viņi grozus divpadsmit.

6. Svētais apustuli Andrej, biji Kristum uzticīgs.
Prieka vēsti sludināji Krievzemē, un Grieķijā.
Beigās Patrā moceklību krusta nāvē pieņēmi.
Dāvā spēkus, dari stipru mūsu vājo ticību.