Statija Treca (Stevan Mokranjac)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2003-05-17)  CPDL #05075:        (Finale 2004)
Editor: Vladimir Ursic (submitted 2003-05-17).   Score information: Letter, 4 pages, 224 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Statija Treca
Composer: Stevan Mokranjac

Number of voices: 7vv   Voicing: SSATTBB
Genre: SacredAnthem

Language: Serbian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Serbian.png Serbian text

Ro di vsi
pje san pogrebeniju tvojemu
prino sjat Hristemoj!
Snem sdre va ižeot arima te
ja plašča niceju obvivvo
gro bje tja pogrebaet.
Miro nosici prido ša
mira tebje Hriste moj,
no sja ščija premudro.
Josife preblažene
pogrebitjelo Hrista žiznodav ca.
O sladčajšaja moja vesno,
slad čajšaje moje čado
gdje tvoja zaj de dobro ta.