Mijns wilt ontfermen (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-02-21).   Score information: A4, 2 pages, 176 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Mijns wilt ontfermen
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 2020

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Mijns wilt ontfermen, Heere,
mijn siel op U verlaet,
want ick mi tot U kere,
en scuyl onder U gheere,
tot dat de boosheyt heel vergaet,
mijn hoep, Heer, tot U staet.

Ick sal tot Gods ghenaden
roepen in mijn ghe truer,
die my toont zijn weldaden,
als ick ben seer beladen,
als mi het lijden valt te suer,
soo troost hi mijn natuer.

Hy heeft hier neder ghesonden
een, die mi heeft ghevrijt,
tot schand die mi verslonden,
God sand tot een oorconden,
sijn goetheyt, die mijn siel verblijt,
sijn waerheyt ghebenedijt.