Jezu Chryste, Panie miły (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Daniel Golden (submitted 2024-03-25).   Score information: Letter, 2 pages, 59 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Includes one verse in Polish.
Editor: Daniel Golden (submitted 2024-03-25).   Score information: Letter, 2 pages, 48 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Jezu Chryste, Panie miły
Composer: Anonymous (Traditional)
Lyricist: Daniel Golden
Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredHymn

Language: English
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

English.png English text

Jesus Christ, our Lord and Saviour,
Lamb of God led to the slaughter;
Condemned, dying, crucified for our sin.
Sacrifice, oblation, hail the spotless victim.

See His mother sadly weeping,
As he hangs in desolation;
“My God, my God, why hast Thou forsaken?
Eli, Eli, lema sabachthani?”

In the garden, deep lamenting,
Sent to earth for man’s salvation;
True man, true God, heav’nly king eternal.
Rabbi, Master, teach us, Lord, to love Thee.

Crowned with thorns and clothed in purple,
Blood has stained His face most royal;
Scourged and beaten, have you no compassion?
Bleeding, crying, condemned to death by Pilate.

Wretched sinners, pray for mercy,
Who to blame for this cruel murder?
Grave sins, our sins sent Him to His Passion.
Jesus, Saviour, killed upon the altar.

Polish.png Polish text

Jezu Chryste, Panie miły,
o Baranku tak cierpliwy,
wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
gładząc, gładząc nieprawości moje.

Płacz Go, człowiecze mizerny,
patrząc, jak jest miłosierny;
Jezus, Jezus na krzyżu umiera,
słońce, słońce jasność swą zawiera.

Pan wyrzekł ostatnie słowa,
zwisła Mu na piersi głowa;
Matka, Matka pod Nim frasobliwa,
stoi, stoi z żalu ledwie żywa.

Zasłona się potargała,
ziemia rwie się, ryczy skała;
setnik, setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza, tłuszcza, wierząc w proch się korzy.

Na koniec Mu bok przebito,
krew płynie z wodą obfito;
żal nasz, żal nasz dziś wyznajem łzami,
Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami!