In u staet al mijn hoep (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-13)  CPDL #60150:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-08-13).   Score information: A4, 2 pages, 214 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: In u staet al mijn hoep
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

In u staet al mijn hoep, o Heer,
laet me bescamen nemmermeer.
Vrijdt my met u ghenaden,
verlost mi hier uut minen seer,
u ooren neycht, coemt tot mi neer.
Bewaert mi vande quaden,
weest mijn voerstander,
ghi ende gheen ander,
als ick ben beladen.

Want ghi zijt Heer, mijn firmament,
mijn toevlucht, altijt my present.
Verlost mi vanden scharen,
die uwe woerden excellent versmaden
soot u is bekent,
die boosheyt openbaren.
Ghi zijt ghepresen
mijn hopen mids desen,
van mijn ionghe iaren.

Van ioncx ben ic gheconfirmeert,
van u altijt ghedefendeert,
in u mijn lof verheven,
veel hebben mi gheiudiceert,
een wonder: ghi hebt mi gheeert,
mijn hulp zijt ghi ghebleven.
Laet my u loven, o Heer,
hier boven glorie gheven.