I våren (IV) (Ludvig Norman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-06-03)  CPDL #26395:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-06-03).   Score information: A4, 4 pages, 43 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: I våren (IV)
Composer: Ludvig Norman
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLied

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published: 1885 in Fem Sånger för blandad kör, Op. 66, no. 4
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Rytande kring gråa tegar stormen flyger nordan från:
skyar skingras, och i strömmen rämna isarna med dån.
På ett lösryckt isblock seglar ärlan fram bland höljesvall,
ruggig fjäderdräkt hon speglar skälvande i klar kristall.

Vilsna främling, varför kom du hit till ogästvänlig strand?
Varför fly till isgrått norden från ditt fagra solskensland?
Ingen lövprydd gren du finner till att vila vingen på,
blott en mulen skymt av solen varsnar ögat då och då.

Frusen mark och nakna lunder, böljor än i vinterband,
frost och snö och skarpa ilar kallas vår i nordens land.
Fly ut över land och bölja åter bort från frusen pol;
med vår längtan vi dig följa hän mot rosor, sång och sol.