Finlandia (Jean Sibelius)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-20)  CPDL #60243:       
Editor: John Christensen (submitted 2020-08-20).   Score information: A4, 1 page, 37 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: 2 verses, melody only

General Information

Title: Finlandia
Composer: Jean Sibelius
Lyricist:

Number of voices: (missing)   Voicing: Unknown
Genre: SecularHymnPatriotic music

Languages: Finnish, Swedish
Instruments: Unknown

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Finnish.png Finnish text

Oi Suomi, katso, sinun päiväs koittaa,
yön uhka karkoitettu on jo pois,
ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa,
kuin itse taivahan kansi sois.
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa.
Sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa.

Oi nouse, Suomi, nosta korkealle
pääs seppelöimä suurten muistojen.
Oi nouse, Suomi, näytit maailmalle,
sa että karkoitit orjuuden
ja ettet taipunut sa sorron alle.
On aamus alkanut, synnyinmaa.

Swedish.png Swedish text

O Finland, se, din morgonljusning randas,
och natten skingras, hotfullt mörk och lång.
Hör lärkans röst med rymdens susning blandas,
snart rymden fylles av jubelsång.
Se natten flyr och fritt du åter andas.
Din morgon ljusnar, o fosterland.

Stig högt, vårt land, som du ur natt dig höjde.
Den dag dig väntar, fritt och öppet möt
med samma kraft, med samma mod, du röjde,
när traldomsoket du sönder bröt.
Förtrycket aldrig dig till jorden böjde.
Ditt verk dig väntar, o fosterland.