El Cant Dels Ocells (Carol of the Birds) (Michael Gray)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-09-11)  CPDL #27147:   
Editor: Michael Gray (submitted 2012-09-10).   Score information: Letter, 9 pages, 217 kB   Copyright: CC BY NC ND
Edition notes: El Cant Dels Ocells by Michael A. Gray is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommerical-NoDerivs 3.0 Unported License.

General Information

Title: El Cant Dels Ocells (Carol of the Birds)
Composer: Michael Gray

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredCarol

Language: Catalan
Instruments: Piano

First published:
Description: Catalanian folk carol freely arranged.

External websites:

Original text and translations

Catalan.png Catalan text

Al veure despuntar
el major lluminar
en la nit més ditxosa,
els ocellets cantant,
a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa.

L’àliga imperial
se’n vola cel adalt,
cantant amb melodia,
dient: “Jesús és nat,
per treure’ns de pecat
i dar-nos alegria”.

Repon-li lo pardal:
“Avui, nit de Nadal,
és nit de gran contento!”
El verdum i el lluer
diuen cantant, també :
“Oh, quina alegria sento!”

Cantava el passarell:
“Oh, que hermós i que bell
és l’infant de Maria!”
I li respon el tord :
“Vençuda n’és la mort,
ja naix la vida mia !”

Refila el rossinyol:
“És més bonic que el sol
més brillant que una estrella!”
La cotxa i el bitxac
festegen al manyac
i a sa Mare donzella.