Dziś przy ołtarzu (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2018-06-04)  CPDL #49989:        (Sibelius 3)  (Sibelius 5)  (Sibelius 6) 
Editor: Andris Solims (submitted 2018-06-04).   Score information: A4, 1 page, 97 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Andris Solims.

General Information

Title: Dziś przy ołtarzu
Composer: Anonymous
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChanson

Language: Polish
Instruments: A cappella

First published:
Description: This Chant can be sung during the First Mass, celebrated by the New-Ordinated Priest and as the greeting song at the other anniversaries of Priest.

External websites:

Original text and translations

Polish.png Polish text

1. Dziś przy ołtarzu stajesz już,
kapłańskie serce bije Twe,
gdy wypowiadasz z drżeniem ust:
"To jest Me Ciało, to Ma Krew."

2. Będziesz przez cały żywot swój
chlebem niebieskim karmił lud,
umacniał go na życia bój,
by pokonywał wszelki trud.

3. Ty w imię Trójcy będziesz chrzcił,
zwiększając zastęp nowych dusz,
a gdy grzesznikom braknie sił,
z Bogiem przez spowiedź złączysz znów.

4. Ty będziesz Słowo Boże siał
na niwę ludzkich serc i dusz,
aby lud Boży w wierze trwał,
królestwo Boże w świecie twórz!