Die moghende Heere (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-23).   Score information: A4, 2 pages, 192 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Die moghende Heere
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Die moghende Heere,
die sprack met luyder stem,
hi heeft gheroepen soe seere,
dat aertrijck heel tot hem,
van daer op gaet die Son,
tot daer zijt laet.
Sijn schoonheyt is uut Syon,
dit wel terecht verstaet.

Ons Heer openbaerlijck
sal comen doer zijn cracht
en dan sal hy hier seer claerlijck
spreken: deze woerden acht.
Alle zijn manier
sal bernen als een vier.
Uuten hemel, end water,
scheyt hy zijn volck hier.

Wilt tot my vergaren,
sprack God, mijn heylighen al.
Al die mijn woerden bewaren,
mij loven in dit dal.
Den hemel verbreyt,
dan zijn gherechtichheyt,
want God is seer rechtveerdich,
groot is zijn maiesteyt.