Die boose sprack (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-20)  CPDL #57128:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-02-20).   Score information: A4, 2 pages, 175 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Die boose sprack
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 2020

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Die boose sprack in zijn ghedacht,
dat hi tot sonden wou pooghen,
 
Want hi bedriechlijck de voer God den Heer,
dat zijn misdaet en boos ghelaet,
mocht zijn ghelaet met allen seer.

Gods vrees en heeft hi niet gheacht,
ghehouden voor zijn ooghen.
 
Hi heeft in zijn camer wijsheyt voortbrocht,
sinen wech was quaet en sonder haet heeft
hi die quaetheyt altijt ghesocht.

2. Sijn woorden, zijn boosheyt en bedroch,
hy en heves niet willen bekennen,

Om wel te doen op aerden,
noch tot duechden hem willen wenneen.