Det koster ej for megen Strid (Carl Nielsen)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-11-27)  CPDL #13165:        (Sibelius 4)
Editor: David Fraser (submitted 2006-11-27).   Score information: A4, 2 pages, 75 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: The original publication is in short score with underlay fitted only to the soprano part, thus serving equally well solo/unison voices with piano or organ accompaniment: hence some minor editorial decisions have been required to underlay the three lower parts in this SATB edition.

General Information

Title: Det koster ej for megen Strid
Composer: Carl Nielsen
Lyricist: Hans Adolph Brorson (1694-1764)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn   Meter: 8 11. 10 11. 10 4

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published: 1919
Description: No. 8 of Salmer og Aandelige Sange (Hymns and Sacred Songs), FS83

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

Det koster ej for megen Strid,
en himmelsindet Kristen-Sjæl at blive;
er vor Natur end ikke mild og blid,
naar den i Kristi Død sig hen skal give,
saa giver Gud den gudhengivne Aand
dog Overhaand.

Gør som et Barn og læg dig ned
i Jesu Skød og naadefulde Arme,
han skal dig, som sit Barn, med Kærlighed
da ved sit Frelserhjerte gennemvarme.
Mon det er svart, naar man er ham saa nær,
at faa ham kær?

Gud intet ondt dig gøre vil,
men al din Ve, den gør din egen Vilje;
byd Gud dit arme, bange Hjerte til,
han skal det snart med Trøst og Glæde stille,
giv Gud din Vilje, al din Vilje snart,
saa er det klart.

I Troen søg dit Hjertes Ro,
naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dækko,
din Fader kan du altid sikkert tro,
lad dig kun ingen Vind og Fare skrække!
Ser surt det ud og mørkt i hver en Krog,
saa tro kun dog!

Saa skal dit Lys igen opgaa,
og Solen skinne efter Nattens Skygge,
hvad du har tro’t, skal synlig for dig staa,
paa Gud du kan frimodig altid bygge!
En Kristen i en salig Tilstand staar,
ihvor det gaar.

Op, op min Aand i Haab og Tro,
saa sød en Gud dig fuldt at overgive!
Gak ind, min Sjæl, og nyd den søde Ro,
din Jesus skal din Trang saa let fordrive;
med al din Nød dig i hans Arme kast,
han holder fast!