Denne er Dagen, som Herren har gjort (Carl Nielsen)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-11-09)  CPDL #13046:        (Sibelius 4)
Editor: David Fraser (submitted 2006-11-09).   Score information: A4, 2 pages, 75 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: The original publication is in short score with underlay fitted only to the soprano part, thus serving equally well solo/unison voices with piano or organ accompaniment: hence some minor editorial decisions have been required to underlay the three lower parts in this SATB edition.

General Information

Title: Denne er Dagen, som Herren har gjort
Composer: Carl Nielsen
Lyricist: N.F.S. Grundtvig (1783-1872), Sangværk til den danske Kirke I (1837)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published: 1919
Description: No. 3 of Salmer og Aandelige Sange (Hymns and Sacred Songs), FS83.

External websites:

  • An English translation of Grundtvig’s poem can be found here.

Original text and translations

Danish.png Danish text

Denne er Dagen, som Herren har gjort!
den skal hans Tjenere fryde,
op han i Dag lukked Himmerigs Port,
saá skal hver Søndag det lyde;
thi i dens hellige Timer
herlig af Graven opstod Guds Ord,
naadig fra Himlen Guds Aand nedfór:
Véd I nu hvorfor det kimer.

Frels da nu, Herre, giv Lykke og Held!
Værket i Dag er dig eget!
Lad Millioner dig takke i Kvæld,
for du dem har vederkvæget!
Ja, lad dem prise med Glæde
Aanden, som taler og trøster frit,
Folket velsigner i Navnet dit,
viser, din Fred er til Stede.

Herre, vor Gud, ja besøg os i Glans,
hvor i din Kirke vi mødes!
Tungerne binde dig Krans over Krans,
alt som vort Hjerte opglødes;
Højtiden vokse med Dagen!
Paaske og Pinse udsprang af Jul,
saa lad og Glæden af Tro i Skjul
spørge forgæves om Magen!

Ja, lad saa virke dit Bad og dit Bord,
med de indvirkede Tunger,
at det kan høres, din Aand og dit Ord
er det, som taler og sjunger!
Lad os det føle og smage:
Aanden er bedre end Kød og Blod,
Herren er liflig og ejegod,
kristne har kronede Dage!