Den lofsanck Esechie (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-23).   Score information: A4, 2 pages, 186 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Den lofsanck Esechie
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Int middel sprack ick van minen daghen,
ick wil ter hellen da lende zijn,
ick heb ghesocht nae mijn behaghen,
het overbliven der jaren mijn.

Ick heb ghesproken met droeven schijn,
dat ick den heere niet sien en sal
int lant des levens, dit doet mij claghen
en swaerlijck trutren met groot gheschal.

2. Gheen mensch en sal ick aenschouwen moghen,
noch yemant sien die in rusten blijft,
mijn generacy is mi onttoghen,
tsamen ghevouwen, bieen gherijft.

Rect als men herders hutten drijft,
recht als een wever zijn laken snijt,
so is beneden, en mi ontvloghen,
mijn leven hier in desen tijt.