Danct doch den Heer (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-03)  CPDL #59999:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-08-03).   Score information: A4, 2 pages, 199 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Danct doch den Heer
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Danct doch den Heer, bidt sinen naem,
vertellen wilt zijn dinghen,
onder die heydens prijst zijn faem,
wilt vrolijck van hem singhen.

Sijn wonder open baert
sijn naem u lof verclaert,
haer hert moet vruechde ghenieten,
die soecken hier den Heer:
dus soeckt zijn aensicht seer
en laet u dat toch niet verdrieten.

2. Hout doch zijn wonder in u ghedacht,
zijn wercken, en zijn gherechten,
ghi Abrams saedt, Iacobs gheslacht,
ghi kindren van zijn knechten.
 
Ons Heer ghebenedijt,
sijn oerdeel gaet seer wijdt
en hi can wel ghehueghen,
al zijn beloften heel,
die hi den gheslachten veel
toe sey, want this wel zijn vermueghen.