Augstais gods (Tryumfy) (Mamerts Celminskis (harm.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-01-15)  CPDL #18783:         
Editor: Andris Solims (submitted 2009-01-15).   Score information: A4, 1 page, 115 kB   Copyright: Religious
Edition notes:

General Information

Title: Augstais gods (Tryumfy)
Composer: Mamerts Celminskis (harm.)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Augstais gods mūsu Kungam Jēzum.
Betlēmes brīnišķajam Bērnam!
Atnāca Viņš sengaidīts, savu ļaužu nepazīts.
Kungs un Dievs, Kungs un Dievs, Kungs un Dievs.

2. Betlēmes gani uzzināja.
priecīgi Bērnu redzēt gāja.
Kas vien labus ceļus ies,
viņus vienmēr vadīs Dievs.
Pestītājs, Pestītājs, Pestītājs.

3. Piedzima Bērns no Mātes Svētās,
Viņam vien Dieva izredzētas.
Spoža zvaigzne mirdzēja,
uz Betlēmi vadīja
Ķēniņus, Ķēniņus, Ķēniņus.

4. Kopīgi lūgsim Pestītāju,
dievišķo mūsu Mācītāju:
dāvāt mieru pasaulei,
piedošanu-cilvēcei
devīgi, devīgi, devīgi.