Aenhoort mijn vollick (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-09-04)  CPDL #60419:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-09-04).   Score information: A4, 2 pages, 201 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Aenhoort mijn vollick
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Aenhoort mijn vollick na mijn wet,
mijn woerden al in u ooren set,
parabolen sal ic met mijn mont,
op doen: en Gods wercken maken condt.

Wat wi bekent, en hebben gehoort,
ons vaders dat vertelden voort,
haer kinder u weghen niet waren versweghen,
sy hebbent ons vertelt,
Gods lof, en wonderlijcke cracht vermelt.

2. God zijn ghetuych verwecte wel
en stelde zijn wet in Israhel,
want hi bevalt ons vaders goet,
dat zijt haer kinder maecten vroet.

Van deen al tot dat ander gheslacht
Op dat zijt hielden in ghedacht.
Die kinder gheboren, die sullent doen horen,
haer kinder doen verstaen
dees reden: hooren wilt na mijn vermaen.