Actions

Žabe (Vinko Vodopivec)

From ChoralWiki

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2008-05-14)  CPDL #16915:     
Editor: Primož Hladnik (submitted 2008-05-14).   Score information: A4, 2 pages, 36 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Žabe
Composer: Vinko Vodopivec
Lyricist: Josip Stritar

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularBarbershop

Language: Slovenian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Slovenian.png Slovenian text

Žabe, žabe svatbo so imele,
zbrane iz sosednjih mlak;
jedle, jedle, pile so in pele;
rega reg, rega reg, kvak kvak.

Skokica nevesta mlada,
ženin je Dolgokrak.
Rajala oba sta rada:
rega rega reg, kvak kvak.

Po večerji zavrte se,
ko je bil že pozen mrak,
rajajo da vse se trese:
rega rega reg, kvak kvak.

Živi ženin naš z nevesto.
Glas povzdigne Krakuš svat.
Zagrmi jih kakih dvesto,
rega reg, rega reg kvak kvak.

regaregaregaregaergaregarega
kvak kvak, kvak kvak, kvak, kvak.