Ovisa (Ingemar Ragnemalm)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2000-11-27)  CPDL #01812:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2000-11-27).   Score information: 19.6 x 28.4 cm, 6 pages, 109 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_mixed_titles_L-R.html (Midi files available for each part.

General Information

Title: Ovisa
Composer: Ingemar Ragnemalm

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: Secular

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2002)

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Hör här en visa av enklaste sort.
Den har ett tonomfång som är rätt kort.
Enkel och lätt, så'n är dess melodi,
rymmer knappt en och en halv harmoni.
Tonerna följer varann tätt inpå.
Den har ackord som är lätta att slå.

En visa i moll känns melodisk och öm,
en enkel metod att uppfylla en dröm.
Ovisan har så'n karakteristik
så att den passar min rösts dynamik
och min begränsade gitarrteknik:
ovisan är inte så omfångsrik.

Ovisans text ska va sentimental,
detta med risk att den blir trivial.
Den borde handla om sommar och sol,
skollov och lillflickans nyaste kjol,
barndomens lekar i dammiga vrår,
eller nå't annat som lockar en tår.

Ovisan sjunges blott nå'n enda gång,
med ostämd gitarr och med oskolad sång.
Därefter till Glömskans Rike den drar.
Stillsamt och utan nå'n klagan den far.
Översta hyllan blir dess vilostad
på något hopskrynklat gulnande blad.