C - 22. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-07-31).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 22. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
Spravedliví se radují, jásají před Bohem
- a veselí se v radosti.
- Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno,
- jeho jméno je Hospodin.
Odp.
Otec sirotků, ochránce vdov
- je Bůh ve svém svatém příbytku.
- Bůh zjednává opuštěným domov,
- vězně vyvádí k šťastnému životu.
Odp.
Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví,
- vzkřísils je, když zemdlelo.
- Usadilo se v něm tvoje stádce,
- ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože!
Odp.