User:Bengt Bäckestrand

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

See also: Bengt Bäckestrand's composer page.

General Information

Contributor since: 2004-10-28

Number of scores on CPDL: 2

Works with editions by this editor: 3 (see list)

Contact Information

För kontakt när ni sjungit några av mina 2 stycken mailar ni till:

For contact when you have performed the two(2) pieces I have contributed with, please e-mail:

bengt.backestrand At sign.png svenskakyrkan.se

Education

Min utbildning till kantor(Parish Church organist) gick jag på föjande folkhögskolor:

Hjo Folkhögskola(1982-84) & Geijerskolan,Ransäter(1986-1990). Dessutom några kurser/fortbildningar i kördirigering och komposition i Uppsala & Piteå.

Background