Uppsala är bäst (Gunnar Wennerberg)

From ChoralWiki
Revision as of 03:38, 13 September 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2008-03-22)  CPDL #16418:     
Editor: Elias Hällqvist (submitted 2008-03-22).   Score information: A4, 4 pages, 98 kB   Copyright: Public Domain
Edition notes:

General Information

Title: Uppsala är bäst
Composer: Gunnar Wennerberg
Larger work: Gluntarne

Number of voices: 2vv   Voicing: Bass and baritone
Genre: SecularArt song

Language: Swedish
Instruments: Piano

First published: 1849
-1851 Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

1
Magistern:
Svara mig, Glunten, på ära och tro,
utan avseende på små fataliteter,
sådana, vet du ju, bygga och bo,
varthelst du kommer, inom alla fakulteter,
är inte Uppsala märkvärdigt bra,
bättre än alla andra städer här i Norden?
Jag vågar till och med påstå — jaha!
bättre än någon annan fläck på hela jorden?

Glunten:
Du talar som en häst, Uppsala är bäst,
bäst utav allt, som finns på denna sidan solen;
och maken till den sta'n, finns ej, ta' mig fan,
letar du också från ekvatorn och till polen.

Bägge:
Nej! Ingenstäds i vida världen finns en vrå,
där man hela dygnet om kan leva så
utan risk och bara immerbadd gå på
just som turkar och få heta folk ändå.
Och finns det, så är det på en annan planet,
vars namn ej självaste Bredman vet.

2
Magistern:
Ja, du har ovedersägligen rätt
och, såsom du, så tycker jag och många flera,
men det finns andra, som inte så lätt
vårt kära Uppsalas förträfflighet sentera.
Somliga skryta med sitt Göteborg,
andra i Stockholm fram och åter vilja ränna,
somliga tänka på Karlstad med sorg,
andra på päron och på äpplen ner i Gränna.

Glunten:
Ja, ser du, kära bror,
regeln är för stor,
att den ej skulle någon jämkning kunna tåla;
men, är det solens skuld
att dess klara guld
aldrig beundras av en mullvad i dess håla?

Bägge:
Nej! Ingenstäds i vida världen finns en vrå,
där man hela dygnet om kan leva så
utan risk och bara immerbadd gå på
just som turkar och få heta folk ändå.
Och finns det, så är det på en annan planet,
vars namn ej självaste Bredman vet.

English.png English translation

Translation by Mick Swithinbank Uppsala is best
The song - one of a cycle of 30 - is presented as a dialogue between two students at Uppsala University in the mid-19th century.

Magistern:
Tell me, Glunten, in all honesty,
disregarding minor mishaps
of the kind which, as you know, occur
no matter where you go, in every faculty,
is not Uppsala remarkably fine,
better than any other town here in the North?
I would even make so bold as to insist
that it excels all other places in the whole wide world; don't you agree?

Glunten:
Spoken like a horse*: Uppsala is best,
best of all this side of the sun;
and may the devil take me if it has its equal:
you would search in vain to find one from the equator to the pole.

Both (refrain):
No! There is nowhere else in the whole wide world
where you can live around the clock
without risk and constantly behave
like a Turk, yet still be regarded as a normal person.
And if there is such a place, it is on another planet,
whose name not even Bredman** knows.

Magistern:
Yes, you are right - no two ways about it -
and I and many others agree with you,
but there are others who do not as readily
appreciate our dear Uppsala's excellence.
Some boast of their Göteborg,
others would rather run to and fro in Stockholm,
some think with regret of Karlstad,
others of pears and apples down in Gränna.

Glunten:
Yes, you see, dear brother,
the maxim is too absolute
ever to tolerate any modification;
but is it the sun's fault
if its golden rays
are never admired by the mole in his hole?

Both: (repeat refrain)

(*) Comparison apparently necessitated by constraints of rhyme - not a Swedish idiom.
(**) Reference to Johan Bredman, professor of astronomy and subsequently rector at Uppsala University, d. 1841.