Sommaren kommer (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Revision as of 17:24, 11 September 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-05)  CPDL #27738:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-05).   Score information: A4, 3 pages, 37 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Sommaren kommer
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Sommaren kommer till skogar och lunder
med sina himmelsnycklar så blid, ropar:
vak upp till ljuvliga stunder
allt som förtvinat om vintertid!
All kreatur i mark och i bur fröjdas nu,
vart efter sin natur.
Solen går fram med segrande glinder,
hjorten vid källan möter sitt viv.
Strömmarna vandra gå utan förhinder,
alla små blommor nu fånga liv.
Giga och dans så mångenstans höras
kring stången med band och krans.
Skönaste platser, grönaste marker,
blomstriga ängar, den mjuka slätt
väljas till lek i de lummiga parker,
fagraste jungfrur där svinga sig nätt.
Tröttnar ändå de fötter så små
sitta de neder vid floderna blå.