Norrland (Wilhelm Stenhammar)

From ChoralWiki
Revision as of 01:23, 26 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-06-01)  CPDL #26371:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-06-01).   Score information: A4, 3 pages, 34 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Norrland
Composer: Wilhelm Stenhammar

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Vaktat av de vita fjällar och de mörka furors krans,
vilar nu i vårens kvällar Norrland i sin fägrings glans.
Sagoland där älven blänker. Svanen glänser i det blå.
Framtidsland som skatter skänker tag vårt löfte då.
Ljus dit upp vi vilja sprida, odla byggd, och bryta mark,
och vid dina älvar strida stå som skyddsvakt stolt och starkt.
Norrland, Norrland, Du skall tona rikt på nya släktens sång.
Och i Sveriges kungakrona pärlan varder du en gång.