Ježíš Kristus, náš Spasitel (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Revision as of 02:55, 24 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-03-01)  CPDL #38736:         
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-03-01).   Score information: A4, 3 pages, 572 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ježíš Kristus, náš Spasitel
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 2016
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Ježíš Kristus, náš Spasitel,
 když na kříži za nás umřel,
 svou smrtí smrt naši potřel.
 Alleluja. Radujme se, veselme se,
 zvítězil Kristus, zvítězil Kristus.
2. Zbavil ji ostna jejího,
 zprostil nás strachu hrozného
 i tyranství ukrutného.
 Alleluja …
3. Již Pán korouhev vyvěsíl,
 vítězství zjevně ohlásil,
 kteréž nad smrtí způsobil.
 Alleluja …
4. Patřmež na jeho vzkříšení,
 mějme z něho potěšení
 proti smrti zarmoucení.
 Alleluja …
5. Neb Kristus Pán v onom case
 naše těla vzkřísí zase,
 kdyžto k soudu přibere se.
 Alleluja …
6. Ježíši, náš Spasiteli,
 zažeň naše nepřátely,
 jenž by nám škoditi chtěli.
 Alleluja …
7. Zbav nás svazku věčné smrti,
 rač nás k životu vzkřísiti,
 slávou v nebi obdařiti.
 Alleluja …