Infelix ego

From ChoralWiki
Revision as of 10:57, 24 April 2023 by Imruska (talk | contribs) (→‎Settings by composers)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

General information

A setting of the beginning of the Meditation on the Miserere by Girolamo Savonarola, written the day before his execution for heresy.

Settings by composers


Text and translations

Latin.png Latin text

Infelix ego, omnium auxilio destitutus, qui caelum terramque offendi:
quo ibo? quo me vertam? ad quem confugiam? quis mei miserebitur?
Ad caelum levare oculos non audeo, quia ei graviter peccavi,
in terra refugium non invenio, quia ei scandalum fui.
Quid igitur faciam? desperabo?
Absit, misericors est Deus, pius est Salvator meus.

Solus igitur Deus refugium meum, ipse non despiciet opus suum,
non repellet imaginem suam.

Ad te igitur, piissime Deus, tristis ac maerens venio,
quoniam tu solus spes mea, tu solus refugium meum.
Quid autem dicam tibi? cum oculos levare non audeam?
verba doloris effundam, misericordiam tuam implorabo et dicam:
miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam.

Hungarian.png Hungarian translation

Én szerencsétlen, megfosztva minden segítségtől, aki megsértettem az eget és a földet.
Hová menjek? Hová forduljak? Kihez meneküljek? Ki könyörül rajtam?
Az égre nem merem emelni szemeimet, mivel súlyosan vétkeztem ellene,
a földön nem találok menedéket, mert botrány lettem számára.
Mit tegyek tehát? Essem kétségbe?
Távol legyen tőlem. Irgalmas az én Istenem, kegyes az én Megváltóm.

Tehát egyedül Isten a menedékem, ő nem veti meg keze alkotását, nem taszítja el képmását.

Így tehát, kegyes Istenem, tehozzád jövök szomorúan és bánkódva,
mert egyedül te vagy a reményem, egyedül te vagy a menedékem.
Mit mondjak azonban neked, ki nem merem felemelni szemeimet?
Eléd öntöm fájdalmas szavaimat, irgalmadért könyörgök és így szólok:
irgalmazz nekem Istenem nagy könyörületességed szerint.

English.png English translation

Unlucky me! Bereft of all aid, who against heaven and earth have offended.
Where shall I go? Where shall I turn? To whom shall I flee? Who will have pity on me?
I do not dare to lift up mine eyes to the heavens, because I have gravely sinned against them.
I find no refuge on earth, because I have been a disgrace to it.
What, therefore, am I to do? Shall I despair?
Let it be far off: God is merciful; my Saviour is kind.

Therefore, God alone will be my refuge: he will not despise the work of his hands,
nor repel his own image.

Therefore, to thee, most loving God, do I come, sad and grieving:
for thou alone art my hope, thou alone my refuge.
But what am I to say to thee, since I dare not lift up mine eyes?
I shall pour out words of sorrow, implore thy mercy and say:
have mercy upon me, O God, according to thy great mercy.
Translation by Edward Tambling

External links