I våren (IV) (Ludvig Norman)

From ChoralWiki
Revision as of 07:17, 4 June 2012 by Pa.aglert (talk | contribs) (Created page with "==Music files== {{Legend}} *{{NewWork|2012-06-03}} {{CPDLno|26395}} [{{filepath:Norm_op_66_4_IV_I_våren.pdf}} {{pdf}}] [{{filepath:Norm_op_66_4_IV_I_våren.mus}} Finale2012] [{...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help


CPDL #26395:  Icon_pdf.gif Finale2012 Icon_mp3.gif
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-06-03).   Score information: A4, 4 pages, 43 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: I våren (IV)
Composer: Ludvig Norman

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB

Genre: SecularLied

Language: Swedish
Instruments: a cappella
Published:

Description:

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Rytande kring gråa tegar stormen flyger nordan från:
skyar skingras, och i strömmen rämna isarna med dån.
På ett lösryckt isblock seglar ärlan fram bland höljesvall,
ruggig fjäderdräkt hon speglar skälvande i klar kristall.

Vilsna främling, varför kom du hit till ogästvänlig strand?
Varför fly till isgrått norden från ditt fagra solskensland?
Ingen lövprydd gren du finner till att vila vingen på,
blott en mulen skymt av solen varsnar ögat då och då.

Frusen mark och nakna lunder, böljor än i vinterband,
frost och snö och skarpa ilar kallas vår i nordens land.
Fly ut över land och bölja åter bort från frusen pol;
med vår längtan vi dig följa hän mot rosor, sång och sol.