Høstandagt (Friedrich August Reissiger)

From ChoralWiki
Revision as of 01:02, 8 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\} (.*)\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2|add=$3}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-02-17)  CPDL #28311:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif
Editor: Arvid Grøtting (submitted 2013-02-17).   Score information: A4, 4 pages, 156 kB   Copyright: Public Domain
Edition notes: ISMN 979-0-66118-092-0

General Information

Title: Høstandagt
Composer: Friedrich August Reissiger
Lyricist: Andreas Munch

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB, with Baryton solo
Genre: SecularUnknown

Language: Norwegian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Norwegian.png Norwegian text

Der staar en Kirke høi og underbar,
hvor mørke Graner ere Piller ranke,
hvor Buen hvælver sig som Himlens Tanke
og Aftenrøden er det malte Glar.

Høststormen synger der med Orgeltoner
en Sjælemesse over Jordens Liig,
og alle Skyer lette hæve sig
som Virakdampe op mod Luftets Kroner.

Men i det Fjerne som et Høialtar
staar Fjeldet med sit hvide Linnedklæde,
og Stjerner over Helligdommen frede
med selsom Glands, saa tindrende og klar.

O! lad mig bøje Hoved og knæle
paa Kirkens Altartrin ved Nat og Dag,
at Andagts dunkle Vinger kunne dvæle
med Kjøling over Hjertets vilde Slag!