God is ons toevlucht (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Revision as of 22:29, 16 November 2020 by Claude T (talk | contribs) (Text replacement - " " to " ")
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-02-21).   Score information: A4, 2 pages, 174 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: God is ons toevlucht
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 2020

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

God is ons toevucht in der noot,
ons hulper in ons liden groot,
en schenckt ons zijn ghenaden,
al wort dat aertrijck seer verstoort,
wij en worden niet beladen,
al vielen die berghen in der zee.

Al vielen die berghen inder zee
en werden ghevoert al van haer ste,
al is die zee verbolghen,
nochtans en zijn wij niet vervaert,
van die ons hier vervolghen.

Die soete stroom, verstaet den sin
die brengt ons stede blischap in,
God heylicht zijn ver coren,
Daertoe zijn tabernakel fijn,
want sy hem toebehoren.