En sal mijn siel mijn Heer (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-02-21).   Score information: A4, 2 pages, 198 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: En sal mijn siel mijn Heer
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 2020

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

En sal mijn siel, mijn Heer, mijn God,
niet onderdanich wesen?
Een sulcken Heer, dat is het slot,
wiens naem moet zijn ghepresen,
salichheyt coemt van hem altijt,
hi is mine God ghebenedijt,
gheen trueren sal mi betrueren.

Hoe lang suldy eenen goeden man,
ghi boosen, hier vernielen?
Want men u spel ghelijcken can,
bi mueren die over vielen,
ghelijck ghi hier met valschen moet,
den goeden altijt veel lidens doet.
De cleenen die doet ghi weenen.

Daer om si dachten mijn naem en eer,
ende oock Gods uutvercoren,
te beletten, en te crencken seer,
sij lieten haer smeecken horen.
Sij spraken seer wel met haren mont,
maer boos en quaet was haren gront,
haer sinnen, zijn valsch van binnen.