Dievs, Tu esi (God of mercy) (Giovanni Battista Pergolesi)

From ChoralWiki
Revision as of 17:53, 12 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-02-19)  CPDL #18940:            (Sibelius 3) (Sibelius 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2009-02-19).   Score information: A4, 1 page, 140 kB   Copyright: Religious
Edition notes:

General Information

Title: Dievs, Tu esi (God of mercy)
Composer: Giovanni Battista Pergolesi (harm.)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Dievs, Tu esi žēlīgs, līdzjūtīgs, pievērs skatu man savu, Kungs;
ļauj par Tēvu atkal Tevi saukt, savam bērnam ļauj atgriezties.
R.: Jēzu, apžēlojies, Kungs mans, neliec lūgties man par velti:
es no visiem grēkiem atsakos, sekot nevēlos vairs es tiem.

2. Esmu pelnījis es nelaimi, mana alga ir mūžīgs posts,
jo par grēkiem maniem pienāktos taisnīgs sods elles mokas ciest.
R.
3. Es ar grēkiem esmu zaudējis visas cerības laimi gūt,
debess vārti man ir aizslēgti, mīlas valstību mantot liegts.
R.

4. Lūk, kur Kalvārijā Pestītājs krusta nāvē par mums iet mirt.
Mani grēki Viņu krustā sit, bet par mani Viņš cieš un mirst.
R.