Den signade dag (Knut Håkanson)

From ChoralWiki
Revision as of 14:58, 12 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-02-20)  CPDL #28356:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2013-02-20).   Score information: A4, 1 page, 20 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Den signade dag
Composer: Knut Håkanson

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published: 1929
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Den signade dag som vi nu här se
Av himmelen till oss nedkomma,
Han blive oss säll, han låte sig te
Oss alla till glädje och fromma!
Ja, Herren den högste oss alla i dag
För synder och sorger bevare!

Den signade dag, den signade tid
Var morgon jag månde betänka,
Då nådenes sol så härlig och blid
Rann upp för all världen att blänka
Och herdarne hörde Guds änglar i skyn,
Som sjöngo, att dagen var kommen.

Ack, låtom oss lova och bedja vår Gud,
När stunderna växla och skrida,
Så skole vi stärkas att hålla hans bud
Och vaka och tåligen lida.
Ja, låtom oss verka med allvar och flit,
Så länge oss dagen förunnas.